Category: Road to Freedom

Manaoag Church 0

Church 1: Manaoag Church

Konting kembot na lang at malapit na akong lumaya from Malcolm Hell. So para makasiguro na magiging smooth as butter ang mga pangyayari ay pinangako ko sa aking sarili na magbi-bisita Iglesia ako sa...